Föreläsningar

Bönekurshelg på Inremissionshemmet, Larsmo

07 sep

fredag7.9  kl 17 - söndag 9.9. kl 15.

Välkommen med på en böneresa! Välkommen till en praktisk kurs i bön.  Böneweekenden riktar sig åtminstone till dig som upplever något av följande i ditt liv:

-du vill lära dig att be

-du vet att du inte är en färdig bedjare

-du vill upptäcka mer av vad som finns på Jesus hjärta

- du vill vara en Jesus lärjunge

- du vill få hjälp att prioritera rätt i livet

-du vill få större insikt i vad livet handlar om och mod att dra konsekvenser av det du funnit.

Subscribe to RSS - Föreläsningar