Föreställning "Den stora berättelsen"

Boris:

Jag har under flera decennier varit fascinerad av och arbetat med Markusevangeliet. Det har bland annat resulterat i böckerna Berättarglädje, Trovärdigt, Kan död man leva? och Jesusberättelsen.  Under processens gång har en övertygelse vuxit fram om att det nuvarande sättet att plocka ut något avsnitt här och där och lägga ut texten behöver kompletteras. Markus skrev sin text för att den skulle läsas i sin helhet. Det är ju så vi överlag läser en bok. Markus text bygger dessutom på en tradition där Petrus och andra berättade storyn om Jesus från Nasaret från början till slut. De ville ange: ”Det är det här det handlar om”, ”det var det här som vi var med om”.

Jag började lära mig texten utantill. Jämsides med detta visade det sig att Trygve Eriksson i Närpes läst min bok Berättarglädje och utgående från boken förverkligade en gammal dröm: att göra ett sommarspel om Jesus från Nasaret. Det hela utmynnade sedan i att jag fann mig gestalta Jesusrollen vid Frank MangsCenter i sommarspelet Mästarens väg somrarna 2010 och 2011.

Samtidigt fortsatta min memorering av markustexten. Jag ”testade” memoreringen på konfirmander i egen församling, konfirmander, gymnasielever och vid åldringshem. Med, som jag uppfattar, god respons.

Under Jakobsdagarna sommaren 2013 framfördes så föreställningen Den stora berättelsen i sin helhet två gånger i Rotundan, Campus Allegro, i Jakobstad. Jag återgav texten, trubadur Håkan Streng gestaltade folkskarans reaktioner på det Jesus gjorde, allt i regi av skådepelare Lasse Hjelt. Sen har det blivit Maxmo församlingshem, teatern i Nässjö i Sverige, Våroas i Munksnäs kýrka, biografen Bio Rex i Karleby, Vasa baptistkyrka, Kulturhuset Dux i Kristinestad, Esse församlingshem, Gadolina vid Åbo Akademi, Pedersöre kyrka, Malax kyrka, Korsnäs församlingshem, Terjärv skola (MI), Sundom kyrka, Borgå domkyrkoförsamlings församlingshem, Sibbo kyrka, Åbo svenska församlingshem, åldringshemmet Hötorgscentret i Jakobstad, Rotundan under Jakobsdagarna på nytt 2016, vid sommarläger i Pieksämäki 2016, hösten 2016 i Teljä kyrka i Björneborg, Houtskär församlingshem, Pargas församlingshem och  Västanfjärd kyrka och hösten 2017 i Hangö kyrka och Frans Henrikssons salen i Närpes. Föreställningen har också framförts för gymnasieklass vid Kimitoöns gymnasium och i tillämpliga delar för lågstadiebarn i Malax lågstadieskolor. Vid sommarläger i Pieksämäki 2016 gjordes också Den stora berättelsen som en kurs, så att ett avsnitt i gången återberättades, genomgicks med möjlighet till frågor. Samma koncept avändes vid en öppen sommarbibelskola åtta kvällar i Jakobstads kyrka 2017.

Några rekommendationer:

 Rektor Sven Rosendahl, Medborgarinstitutet i Kristinestad:

Boris lyckades att under två timmar på ett lättfattligt och naturligt sätt fånga och fängsla publiken genom att i berättande stil återge hela Markusevangeliet. Jag tycker att Den stora berättelsen även med fördel kunde framföras i skolor.

 Veronica Grönte, Nässjö, dramaturg och läromedelsförfattare, Nässjö:

 Det var en fantastisk upplevelse! Boris Salo återberättar Markusevangeliet helt naturligt och fullständigt chosefritt.. Hans röst saknar varje spår av "predikoton" vilket gör föreställningen mycket attraktiv. Enkelheten på scenen bidrar också till att orden når fram. Rakt upp och ner. Jag rekommenderar verkligen denna föreställning!  

Holger Jonasson, konsult, tidigare VD inom Nässjö Näringsliv AB: 

"Den Stora Berättelsen, där Boris Salo berättade Markusevangeliet utantill, blev en stor händelse i Nässjö.  Åhörarna imponerades, näst intill förstummades, över berättelsen som framfördes med äkthet och intensitet. Efteråt använde folk ord som ”överväldigande” och ”det var verkligen levande, något liknande har vi aldrig varit med om”.

 Otto Rimås, författare och bibellärare:

" Jag dras med in i storyn. Jag är helt enkelt där, just då, när det händer. Jag går där tillsammans med Jesus längs Gennesarets sjö, jag lyssnar på vad han har att säga och jag ser honom göra under. Jag grips i mitt hjärta av hans utstrålning och kraftfullhet. Jag känner mig som en del av dramatiken i Jerusalem den där ödesdigra påsken. Och jag känner mitt inre fyllas av det underbara crescendot i dramats upplösning: ”Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.”.

 Bibeln behöver levandegöras i vår tid, på alla upptänkliga sätt. Och Guds ord behöver faktiskt ibland träffa oss helt fritt från förklaringar och nå vårt inre helt utan omvägar. Därför är Boris Salos föreställning viktig. Den är föredömligt och skickligt genomförd. Den går fram. Den går in."

Hela Otto Rimås feedback finns som skild länk, se nedan. 

 

Dag Sandahl, författare, präst, huvudalare vid kyrkhelgen i Munksnäs där föreställningen framfördes:

”Det var en stor afton. På vägen till hotellet sökte jag ord att beskriva det jag varit med om: Det var mer än en stor upplevelse. Det var en stor erfarenhet. Du som inte kunde närvara, missa den inte nästa gång!”

 

Fride Hedman, Teol dr: 

Alldeles nyligen fick jag en fin lyssnarupplevelse när jag hemma i Borgå fick höra Boris berätta hela det händelserika Markusevangeliet från början till slut utan en enda minneslapp. Redan det var en prestation i sig värd att uppleva. Men det som blev mest betydelsefullt var att innehållet och budskapet kommer närmare och berör mera när man hör det berättas med inlevelse än då man själv eller någon annan bara läser det. Rekommenderas därför varmt och är värt att tänka på för alla som vill förmedla någonting.

Birgitta Sarelin, docent i pratisk teologi:

 

Föreställningen "Den stora berättelsen” är ingen föreställning i vanlig mening. Markusevangeliet återberättas i sin helhet utan att berättaren behöver någon tjuvtitt i Bibeln. Imponerande! Rekvisitan är sparsam men väl vald. Att den bekanta texten berättas på detta enkla vis ger mervärde. Aldrig förr har jag upplevt att Jesus själv talar mest av alla i hela evangeliet. Evangeliet är hörsel, lär Martin Luther ha sagt. Jag fick detta påstående konkret bevisat genom att lyssna till Den stora berättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar: