Föreläsningsämnen

Vi kan medverka vid

  • Föräldrasamlingar av olika slag
  • Äktenskapskurser och äktenskapsweekender
  • Samlingar för män/kvinnor
  • Personalträffar
  • Arbetsskolning
  • Retreater

När vi föreläser tillsammans gör vi det i dialogform

Exempel på föreläsningsämnen:

 

Allmänt:

Kraftkällor - att möta inre och yttre stress

Stressens olika ansikten. Att möta inre och yttre stress.

Relationerna och livshälsa/relationernas betydelse för livshälsan

Livet som relation

Livskraft

Jagbilden

Energislukare och Energigivare

Parrelationen:

Äktenskapets friskvård

Att växa i parrelationen

Tid för varandra

Att växa i närhet

Att hålla passionen levande

Parrelationen- livskraft eller stressfaktor

Föräldrar-barn:

Relationer i hemmet

Att ge sina barn det allra bästa

Vuxet föräldraskap

Relationen mellan föräldrarna som barnets hem

Föräldraskap -gåva- utmaning

 

 

Arbetsrelaterade ämnen (Boris):

Synen på arbetet

Kraft i arbete

Arbetsmotivationens grundpelare 

Stressens olika ansikten - att hantera yttre och inre stress

Livsglädje och arbetslust

 

 

 

Boris om livsåskådning och tro

 Äntligen, det är måndag - om en sund syn på arbetet

Arbetsetik och buden

Trinitarisk livshållning

Trosbekännelsen och människovärdet

Integering av Credo, dekalog och Herrens bön

Katekesmeditation - en förlorad skatt

Att be Fader vår

Markusevangeliet - den stora berättelsen

Nya Testamentets trovärdighet

Jesus från Nasaret - alltid aktuell

Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

Troslivets utveckling

Lärjungaskapets nyckelord

Om profetia och profetiskt tilltal

Om Guds ledning