Äktenskapskurs i Jakobstad, Kyrkostrands fh

sep 18 18:00

Äktenskapskursen "Att bygga en bestående grund för livet" består av sju tillfällen med måltid, undervisning och uppgifter som man gör tillsammans som par. Med andra ord: inget gruppsamtal. Kursen riktar sig till par i alla åldrar som vill satsa på friskvård av sitt äktenskap. Också sambopar är välkomna.

Kursen kommer från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London och används världen över. Kurser har ordnats i närregionen regelbundet sedan år 2000. 

Kursens innehåll
Att bygga en stark grund
Konsten att kommunicera
Konfliktlösning
Kraften i förlåtelsen
Familjens betydelse - tidigare och nuvarande
Bra sex
Aktiv kärlek

Följande kurs ordnas hösten 2019, onsdagkvällar kl 18-20.45. Dateringar: 18.9 och 25.9, 2, 9 och 23.10, 6 och 20.11, anm till www.jakobstadssvenskaforsamling

   

Dela/Spara