Bönekurshelg på Inremissionshemmet, Larsmo

sep 7 17:00

fredag7.9  kl 17 - söndag 9.9. kl 15.

Välkommen med på en böneresa! Välkommen till en praktisk kurs i bön.  Böneweekenden riktar sig åtminstone till dig som upplever något av följande i ditt liv:

-du vill lära dig att be

-du vet att du inte är en färdig bedjare

-du vill upptäcka mer av vad som finns på Jesus hjärta

- du vill vara en Jesus lärjunge

- du vill få hjälp att prioritera rätt i livet

-du vill få större insikt i vad livet handlar om och mod att dra konsekvenser av det du funnit.

-du söker ett fördjupat liv både som människa och kristen.

 

Prosten Boris Salo, författare till några böcker om bön, leder oss in i bönelivet rika värld. 

Kost 68, logi 32, kursavgift 25 euro

Anmälan till Inremissionshemmet, info@ inremissonshemmet.org eller boris.salo@vibosa.fi, tel 0504689678

 

Weekendens upplägg

Fredag

kl 17 middag och inkvartering

Kl 18–19.30 Herre lär oss att be? Vad ville Jesus med svaret?

Kl 19.30 kvällste

Kl 20–21.30 Invokationen och tillbedjan

 

 

Lördag

Kl 8.30 Frukost

Kl 9-10.30 Guds rikes bönen och förbönen

Kl 11 Lunch

Kl 13.30-15 Behovsbönen och begärande bön

Kl 15 Kaffe

Kl 16-17.30 Förlåtelsebönen och syndabekännelse

Kl 17.30 Middag

Kl 19-20.30 Skyddsbönen och befrielsebön

Kl 20.30 Kvällste och kort mässa

 

Söndag

Kl 8.30 frukost

Kl 9-10.30 Doxologin och lovprisningen

Kl 11.00 Lunch

Kl 13-14.30 Att be Guds ord

Kl 15 Kaffe

Dela/Spara