ViBoSas lilla

Att upptäcka Vägen

Salo B, Att upptäcka Vägen – om trons uppkomst och utveckling, 2010. Andra upplagan,  40 sid. Mjuk pärm.
ISBN-978-952-5607-17-8 
En bok i andlig vägledning. Livet föds - Boris Salo skildrar hur man på olika sätt kan föras in på den kristna livsvägen. Livet växer - författaren visar hur tron kan stagnera, men framförallt växa.

Kan död man leva?

Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2010. Tredje rev. uppl. ISBN 978-952-5607-14-1. 30 sid. Mjuk pärm.

Jesus från Nasaret upphör inte att fascinera och irritera. Boken handlar om de höga anspråk Jesus från Nasaret hade och att vittnesbördet om hans uppståndelse  - mot alla odds- är hållbart.  

Kan läsas tillsammans med boken Trovärdigt. En mera utförlig behandling av tematiken finns i Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

Konsten att älska

Salo V & B. Konsten att älska - åtta tips om att hålla kärleken levande. 2010. Mjuk pärm. 4: e uppl. 978-952-5607-18-5. 

 

En praktisk bok med ett angeläget ärende. Allt liv behöver vårdas för att överleva och fördjupas. Det gäller också parrelationen. En friskvårdsbok som nått många. Delas ut bl.a av församlingar åt vigselpar och vid hälsovårdscentraler.

Nu sammanlagt tryckt  i mer än 4.000 ex.

Livets bön

Salo B. Livets bön - om att be Fader vår. 2010. ISBN 978-952-5607-16-1. Andra uppl. 48 sid. Mjuk pärm.

Nygamla insikter lyfts fram  och visar på hur materialet i Fader vår utgör grunden för all bön och kan leda till att bön blir en kraftkälla i livet.

Boken är en kort sammanfattning av Boris Salos synodalmötesavhandling till Borgå stifts präster, Livets språk. Om bönens teolog och praxis utgående från bönen Fader vår

Första upplagan av Livets bön utkom på Församlingsförbundets förlag Ab och Libris förlag.  

 

Trovärdigt?!

Salo B, Trovärdigt?!- det kristna evangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-15-4. Andra uppl. 32 sid. Mjuk pärm.

Är det kristna budskapet trovärdigt?! Tänk om allt bygger på några desperata anhängares dåliga minne? Är dokumenten om Jesus från Nasaret att lita på? Och om det är sant - vad är då konsekvenserna?

 "Den verkliga pärlan är Trovärdigt?! som lyfter fram frågan om äktheten i det kristna vittnesbördet. Givande apologetik i klass med C.S Lewis " (teol. dr Allan Francen i Kristet perspektiv 4/2011)