Spiritualitet

Den tomma ramen. En själavårdsroman

Salo, B. Den tomma ramen. En själavårdsroman. ISBN 9789525607413. Mjukpärm. 2017. 168 sid.

 

”Jag ser boken som andlig vägledning, en själavårdsroman. Handlingen utspelar sig i en bestämd kyrkobyggnad. Trots det riktar boken sig till alla, oberoende av var man har sin kyrkobänk, eller om man är utan.”

 

Den tomma ramen. Ljudbok CD

Boris Salo, Den tomma ramen. En själavårdsbok. Ljudbok på CD. ISBN 978-952-5607-42-0. 4 CD skivor.

Inläst av författaren.

Andaktsbok

Salo, Boris. Andaktsbok. ISBN 978-952-5607-34-5. 288 sidor, inbunden.

Avsikten är att ge både färdkost för dagen och andlig vägledning för livet. Boken ger material för kyrkoårets alla söndagar och helgdagar men förutom det också stoff för andlig vägledning inne i veckan. Målsättningen är att tron får bli vardag.

Boken kan användas enskilt, men också i grupp.

Bo Wetteus: "Här det det kort och kärnfullt och djupt bibelförankrat. Bra."

Att upptäcka Vägen

Salo B, Att upptäcka Vägen – om trons uppkomst och utveckling, 2010. Andra upplagan,  40 sid. Mjuk pärm.
ISBN-978-952-5607-17-8 
En bok i andlig vägledning. Livet föds - Boris Salo skildrar hur man på olika sätt kan föras in på den kristna livsvägen. Livet växer - författaren visar hur tron kan stagnera, men framförallt växa.

Den glemte skat

Salo B, Den glemte skat. På opdagelse i den lutherske spiritualitet. ISBN 978-87-89626-56-7, 2008, inbunden. 175 sid. Förlag: Boedal. Danmark

Översättning av Vardags-Tro

En bok om julen

Salo, Boris En bok om julen, ISBN 978-952-5607-23-9. Fin presentbok i fyrfärg med hårdpärm. Mått 180 x250. 192 sidor.

Innehåller  allt från roliga anekdoter till djup teologi, däremellan dikter, sånger, böner,  fakta om jultraditioner, julevangeliets historiska bakgrund m.m. Fin presentbok i trevligt format.

Se närmare förord och innehållsförteckning.

Carl-Erik Sahlberg:

En livsresa - Ord, bilder och några visor

Streng, Håkan. En livsresa - Ord, bilder och några visor. ISBN 978-952-5607-30-7. En fin bok i fyrfärg med hårdpärm. Personligt i ord, dikter, bilder och sånger. Boken inkluderar en CD med 14 sånger. Förord av Åke Grandell.

Låt Gud göra profeter

 

Månsson, R, Låt Gud göra profeter. red. Johanna Levälahti. ISBN  978-952-5607-24-6 

 

Bibeln uppmanar oss att söka och be om profetians gåva. Det profetiska har genom historien ofta missbrukats eller negligerats och därmed fått en negativ innebörd. Låt Gud göra profeter syftar till att visa på mångfalden i den profetiska gåvan och har fötts ur en längtan efter ett rätt bruk av det profetiska. Ett rätt bruk är den bästa hjälpen mot missbruk.

Livets bön

Salo B. Livets bön - om att be Fader vår. 2010. ISBN 978-952-5607-16-1. Andra uppl. 48 sid. Mjuk pärm.

Nygamla insikter lyfts fram  och visar på hur materialet i Fader vår utgör grunden för all bön och kan leda till att bön blir en kraftkälla i livet.

Boken är en kort sammanfattning av Boris Salos synodalmötesavhandling till Borgå stifts präster, Livets språk. Om bönens teolog och praxis utgående från bönen Fader vår

Första upplagan av Livets bön utkom på Församlingsförbundets förlag Ab och Libris förlag.  

 

Livets språk

Salo B. Livets språk. Böneteologi och bönepraxis utgående från Fader vår - bönen. 1998. Andra uppl. Församlingsförbundets förlag Ab och bokfölaget Libris. ISBN 951-550-506-2.224 sid. Mjuk pärm. Slutsåld

Med avstamp i Jesus böneämne i bönen Fader vår behandlas olika böneformer och ett försök till beskrivng av bönelivets hemligsfulla väsen görs. " Det är en stor skatt Boris Salo överlämnar i läsarens händer."   

Boken är försedd med studiematerial för bibel- och samtalsgrupper.

Upplagan är slutsåld. Vi har några fina antikvariatexemplar.

Ross, Y & R, Att växa i lärjungaskap, ledarmanual

ISBN 978-952-5607-25-3

Yanit och Rouvens lärjungaskapmaterial har översatts till ett trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Det material som nu översatts bygger på Matteusevangeliets femte kapitel. Materialet består av ledarmanual med undervisning samt studiehäfte med övningar.

Ross, Y & R, Att växa i lärjungaskap, Matteus 6 & 7

ISBN 978-952-5607-27-7, Övers Heidi Ahlö, Boris Salo

 

Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Det material som nu översatts bygger på Matteusevangeliets sjätte och sjunde kapitel och är en fortsättning på det material som tidigare utgivits utgående från femte kapitlet.

Det här häftet betår både av undervisning samt övningar och kan också användas separat från det tidgare materialet.

Ross, Y & R, Gör lärjungar

Gör lärjungar, vision för lärjungaskap  ISBN 978-952-5607-26-0

Boken utgår från följande grundtankar.

Jesus huvuduppgift för oss enskilda, församling och kyrka är att göra lärjungar.

Jesus visade med sitt eget exempel hur det går till.

Man investerar tid i andra. 

Boken innehåller både undervisning och övningar. Lämpligt för smågrupper av olika slag.

Ross, Y & R, Växa i lärjungaskap, Matt 5, studiehäfte

Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Materialet består av ledarmanual med undervisning samt studiehäfte med övningar.

Unohdettu aarre

Salo B, Unohdettu aarre, Luterilaisesta spiritualiteetista, 2007, ISBN 978-951-618-888-4, 154 sid, inbunden. Kustannus OY Arkki

Översättning av VARDAGS-TRO

Esipuhe: Professori emeritus Tuomo Mannermaa 

Vardags-Tro

Salo B, Vardags -Tro. Katekesmeditation - en bortglömd skatt. 2008.  ISBN 978-952-5607-09-3. Andra uppl. 140 sid. Inb.

Buden, trosbekännelsen och Fader vår i ny belysning.

John Vikström: I den här boken om luthersk spiritualitet har författaren funnit en källa som vi har låtit växa igen  och som vi därför har varit nära att glömma bort. Han har grävt där vi står, och nu öser han upp ett vatten som är friskt och klart och som kan ge oss en ny frimodighet, en ny glädje och nya krafter.