Ross, Y & R, Växa i lärjungaskap, Matt 5, studiehäfte

Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Materialet består av ledarmanual med undervisning samt studiehäfte med övningar.

"Vi är en liten grupp i Klara Kyrka som nu prövar ett ganska nytt material som heter ” Växa i lärjungaskap”. Författare till materialet är Reuven och Yanit Ross och man utgår ifrån Matteus 5, Jesu Bergspredikan. Materialet handlar om att leva som Guds barn och tonvikten ligger i att integrera Guds ord på ett praktiskt sätt. Det finns både en ledarmanual och ett studiehäfte. Vi har valt att alla i vår grupp har båda häftena. Ledarmanualen ger ”kött på benen” och studiehäftet består av frågor. En del frågor berör vårt inre och vårt sätt att leva och det känns fint att få bearbeta dessa frågor tillsammans. Man läser och går igenom frågorna hemma och så ses man och delar det man kommit fram till. Vår grupp är mycket nöjd med detta material".

Innehållsförteckning: 
Förord: 
Dela/Spara