Ross, Y & R, Gör lärjungar

Gör lärjungar, vision för lärjungaskap  ISBN 978-952-5607-26-0

Boken utgår från följande grundtankar.

Jesus huvuduppgift för oss enskilda, församling och kyrka är att göra lärjungar.

Jesus visade med sitt eget exempel hur det går till.

Man investerar tid i andra. 

Boken innehåller både undervisning och övningar. Lämpligt för smågrupper av olika slag.

Innehållsförteckning: 
Förord: 
Inledning: 
Dela/Spara