Ross, Y & R, Att växa i lärjungaskap, Matteus 6 & 7

ISBN 978-952-5607-27-7, Övers Heidi Ahlö, Boris Salo

 

Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Det material som nu översatts bygger på Matteusevangeliets sjätte och sjunde kapitel och är en fortsättning på det material som tidigare utgivits utgående från femte kapitlet.

Det här häftet betår både av undervisning samt övningar och kan också användas separat från det tidgare materialet.

Dela/Spara