Mitt liv som barn i krigets skugga

Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga. 152 sid. häftad. ISBN 9789525607406. Boken finn nu också på finska.

Mycket har skrivits om vinterkriget och fortsättningskriget både om händelserna ute vid fronten, men också om krigets konsekvenser för hemmafronten. Men sällan ur ett barns perspektiv. Paul Salo skildrar i den här boken sina barndomsupplevelser av krigsrykten, avsaknaden av en pappa som var ute vid fronten och de konsekvenser som det innebar att få en invalidiserad pappa hem från kriget. Boken leder också läsaren in i barnens värld med spännande lekar och uppfinnings rikedom, i en tid då lekarna var traditionsbundna från tid till tid.

”Jag vill med boken föra oss vuxna in i barnens värld, och med de minnen jag har, skapa förståelse för hur vi kan möta barnen i deras begränsade tankevärld. Boken riktar sig också till äldre barn och kan så bidra med insikt om vad ett lands självständighet innebär och också skapa medkänsla till de barn och vuxna som kommer till vårt land från olika oroshärdar.” Författaren i förordet.

 

"Vi bibliotikarier i nejden konstaterade att ingen motvarande bok finns när det gäller vinter-och fotsättningskrigen."

 Beatrice Willman, Bibliotekschef

 

"Paul Salo bok är ett viktigt dokument över en svår tid i vårt lands historia. Otaliga böcker beskriver livet vid fronten och krigshändelserna medan hemmafrontens liv och umbäranden fått mindre uppmärksamhet. Journalisten Bertel Widjeskog i tidningen God tid."

Innehållsförteckning: 
Förord: 
Dela/Spara