Livets språk

Salo B. Livets språk. Böneteologi och bönepraxis utgående från Fader vår - bönen. 1998. Andra uppl. Församlingsförbundets förlag Ab och bokfölaget Libris. ISBN 951-550-506-2.224 sid. Mjuk pärm. Slutsåld

Med avstamp i Jesus böneämne i bönen Fader vår behandlas olika böneformer och ett försök till beskrivng av bönelivets hemligsfulla väsen görs. " Det är en stor skatt Boris Salo överlämnar i läsarens händer."   

Boken är försedd med studiematerial för bibel- och samtalsgrupper.

Upplagan är slutsåld. Vi har några fina antikvariatexemplar.

En sammanfattning av boken finns i Livets bön - om att be Fader vår.

Innehållsförteckning: 
Dela/Spara