Livets bön

Salo B. Livets bön - om att be Fader vår. 2010. ISBN 978-952-5607-16-1. Andra uppl. 48 sid. Mjuk pärm.

Nygamla insikter lyfts fram  och visar på hur materialet i Fader vår utgör grunden för all bön och kan leda till att bön blir en kraftkälla i livet.

Boken är en kort sammanfattning av Boris Salos synodalmötesavhandling till Borgå stifts präster, Livets språk. Om bönens teolog och praxis utgående från bönen Fader vår

Första upplagan av Livets bön utkom på Församlingsförbundets förlag Ab och Libris förlag.  

 

Innehållsförteckning: 
Recensioner: 
Dela/Spara