Kan död man leva?

Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2010. Tredje rev. uppl. ISBN 978-952-5607-14-1. 30 sid. Mjuk pärm.

Jesus från Nasaret upphör inte att fascinera och irritera. Boken handlar om de höga anspråk Jesus från Nasaret hade och att vittnesbördet om hans uppståndelse  - mot alla odds- är hållbart.  

Kan läsas tillsammans med boken Trovärdigt. En mera utförlig behandling av tematiken finns i Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

Recensioner: 
Dela/Spara