Jesusberättelsen

Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2016. ISBN 978-952-5607-37-6. 240 sidor. Häftad. Andra upplagan i samarbete med Semnos Förlag Ab

 

Hur kunde man komma ihåg vad Jesus sagt och gjort?Ingen som var med har väl berättat vad som hände?Evangelierna skrevs väl långt efter händelserna? Kanske lärjungarna glömde hur det gick till? Men lärjungarna var ju subjektiva.. Men har inte texten förändrats?Men de gnostiska evangelierna då? 

Boris Salo vill i sin bok Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? ta frågorna på allvar. Han visar på trovärdigheten i Jesusberättelsen utifrån både inre vittnesbörd,evangelisternas eget sätt att skriva, och yttre vittnesbörd, som jämförelsen med gnostiska evangelier. Han ger många argument för att det är Petrus röst vi hör i Markusevangeliet. Bokens andra del visar på personen Jesus Kristus, hans historicitet och evangelisternas häpnadsväckande skildring – sett mot de värderingar som fanns i hans samtid. Boken avslutas med tjugotvå (!) fakta somtalar för historiciteten i Jesus uppståndelse och femton livsområden där Jesus från Nasaret förändrade synen på livet.

"Boken bör finnas i alla svenska hem" (tidningen Dagen)

"En av de bästa apologetiska böcker jag läst" (Carl-Erik Sahlberg)

En kort behandling av tematiken finns i böckerna Trovärdigt och Kan död man leva?

Innehållsförteckning: 
Inledning: 
Dela/Spara