Den Kära Leken

Salo V & B, Den Kära Leken - om kärlek, äktenskap och sexualitet. 2009. Andra uppl. ISBN 978-952-5607-11-6. 152 sid. Inb. (slutsåld)

"Det har skrivits många böcker om kärlek, sex och samlevnad. De här boken är annolunda än de flesta jag läst. Det unika med boken är att samtidigt som författarna refererar till en mängd vetenskapliga undersökningar knyter de också på ett positivt sätt an till en kristen sexualetik. Öppet, ärligt och med mycken humor och värme beskriver författarna hur man får ett rikt samliv."

Alf B Svensson, författare, leg.psykolog, i förordet.

Dela/Spara