Bibelkunskap

Berättarglädje

Salo B. Berättarglädje. En vandring genom Markusevangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-13-0. Andra uppl. Mjuk pärm. 208 sid.

 

Jesusberättelsen

Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2016. ISBN 978-952-5607-37-6. 240 sidor. Häftad. Andra upplagan i samarbete med Semnos Förlag Ab

 

Hur kunde man komma ihåg vad Jesus sagt och gjort?Ingen som var med har väl berättat vad som hände?Evangelierna skrevs väl långt efter händelserna? Kanske lärjungarna glömde hur det gick till? Men lärjungarna var ju subjektiva.. Men har inte texten förändrats?Men de gnostiska evangelierna då? 

Kan död man leva?

Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2010. Tredje rev. uppl. ISBN 978-952-5607-14-1. 30 sid. Mjuk pärm.

Jesus från Nasaret upphör inte att fascinera och irritera. Boken handlar om de höga anspråk Jesus från Nasaret hade och att vittnesbördet om hans uppståndelse  - mot alla odds- är hållbart.  

Kan läsas tillsammans med boken Trovärdigt. En mera utförlig behandling av tematiken finns i Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

Trovärdigt?!

Salo B, Trovärdigt?!- det kristna evangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-15-4. Andra uppl. 32 sid. Mjuk pärm.

Är det kristna budskapet trovärdigt?! Tänk om allt bygger på några desperata anhängares dåliga minne? Är dokumenten om Jesus från Nasaret att lita på? Och om det är sant - vad är då konsekvenserna?

 "Den verkliga pärlan är Trovärdigt?! som lyfter fram frågan om äktheten i det kristna vittnesbördet. Givande apologetik i klass med C.S Lewis " (teol. dr Allan Francen i Kristet perspektiv 4/2011)