Berättarglädje

Salo B. Berättarglädje. En vandring genom Markusevangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-13-0. Andra uppl. Mjuk pärm. 208 sid.

 

Markusevangeliet är en expressiv berättelse. Här finns tvära kast och överraskande hårdhänta beskrivningar av lärjungarna  och deras svårigheter att fatta vem Jesus är. Samtidigt framträder bilden av en som var både unik och sann. Boris Salos kommentar varas med faktaupplysningar om vardagliga ting på Jesus tid och de avslöjanden om Jesus och hans lärjungar som Markus så intensivt lyfter fram. Den nya upplagan är kompletterad med reflektioner från författarens memorering av Markustexten.

Boken är försedd med frågor för samtal i grupp. Boken kan med fördel läsas tillsammans med Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?, 2010. 

Innehållsförteckning: 
Dela/Spara