Andaktsbok

Salo, Boris. Andaktsbok. ISBN 978-952-5607-34-5. 288 sidor, inbunden.

Avsikten är att ge både färdkost för dagen och andlig vägledning för livet. Boken ger material för kyrkoårets alla söndagar och helgdagar men förutom det också stoff för andlig vägledning inne i veckan. Målsättningen är att tron får bli vardag.

Boken kan användas enskilt, men också i grupp.

Bo Wetteus: "Här det det kort och kärnfullt och djupt bibelförankrat. Bra."

Teol doktorerna Allan och Ruth Franzen: "Boken är en händelse i sitt slag. I vårt hem har den varit i dagligt bruk sen första advent  och ren hunnit ge oss mycket.  För oss har den faktiskt blivit bara bättre och bättre hittills. ..Tankarna som framförs är oerhört varierande och rika på uppslag för begrundan... Genomgående  undviker författaren slentriansmässiga utryck. Han kommer med otroligt många nya vändningar och små ordlekar som ofta får en att stanna upp. -  Ja, så är det ju - Att jag inte kommit att tänka på det förut. Andaktsbok till formen är synnerligen modern, men samtidigt anknyter den till den gamla kristna traditionen. .. Mycket av Kristi kyrka och församling finns samlat i Boris Salos Andaktsbok." Hela recensionen, se nedan.    

Innehållsförteckning: 
Förord: 
Dela/Spara