Blogg för boris

Bild för boris

Samtalsfrågor till boken Jesusberättelsen.Fiktion eller verklighet?! (andra upplagan)

Samtalsfrågor till boken Salo, B, Jesusberättelsen – fiktion eller verklighet? (andra upplagan)

 

 

Inför träff 1. Läs sidorna 7–38, gärna också bibelhänvisningarna.

Träff 1. Frågor för samtal:

  • Vad är dina egna frågeställningar inför trovärdigheten och förståelsen av de nytestamentliga evangelierna?

  • ”Ordet evangelium kändes formligen i hela kroppen.” Vad är dina associationer inför ordet evangelium? Vad kan vi konkret göra för att återvinna ordets ursprungliga betydelse?   

Bild för boris

Tacka Gud i allt eller för allt

Tacksägelse för allt eller i allt?

I senaste Kyrkpressen fanns en angelägen artikel om tacksamheten och om svårigheten att tacka för allt vi är med om och som sker i våra liv.

Bild för boris

Inför farsdagen

Bön för pappor

 

 

Himmelske Fader, Jesus far, vår gode Pappa.

Vi ber för alla pappor:

För förståndiga och oförståndiga.

För dem vars hand är så hård att barnen flyr den

och för dem vars hand är så mjuk att barnen inte får något grepp om den.

För de fysiskt frånvarande och för de fysiskt påträngande.

För pappor, som älskar barnets mamma mer än något annat och

för pappor, som med ord eller hand slår barnets mamma.

För adoptiv- och styvpappor och den tomma famnens pappor.

 

Bild för boris

Bönen Fader vår i Matteusevangeliet och i Lukasevangeliet

Bönen Fader vår i Matteusevangeliet och i Lukasevangeliet

 

Bild för boris

Julhändelserna hos synoptikerna kontra Jakobs protoevangelium

Julhändelserna hos synoptikerna kontra Jakobs protoevangelium

 

Lukas och Matteus julberättelser anges med (a) och Jakobs protevangelium med (b).

 

Maria

a. Lukas och Matteus introducerar kort och gott Maria som trolovad med Josef.

 

Bild för boris

Markusevangeliet kontra DaVinci-koden

Markusevangeliet kontra Da Vinci-koden

 

Dan Browns thriller Da Vinci-koden har gjort succé. Boken har utkommit på många språk, sålt i miljonexemplar och gjorts till film. Som thriller betraktad är den fängslande.

 

Uppseendeväckande påståenden

Huvudorsaken till bokens framgång är dock den nytolkning av kristendoms budskap som boken gör sig till tolk för. Brown hävdar till exempel följande:

 

* Ingenting i kristendomen är ursprungligt.

Bild för boris

Gör skillnad på förälskelse och kärlek

Insändare i tidningen Dagen 5.3.2015

Jag vill fortsätta det angelägna samtal som Micke Gunnardo inledde med anledning av tidigare finansministers uttalande om att man inte rår över känslor. Jag tror att tanken att kärlek är en känsla är en vår tids allra farligaste myter när det gäller att bygga relationer. Myten framkommer på många sätt. Redan pseudonymen Georg Sand myntade i mitten av 1800-talet ett ofta citerat uttryck: ”Man kan inte befalla över kärleken. Därför kan ingen förebrås för att han blir förälskad, eller för att han upphör att älska.”

Bild för boris

Mod att vara sårbar

Mod att vara sårbar

Jag hade glädjen att ta del av ett föredrag av sociologen Brene Brown under Global Leadership Summit förra hösten i Helsingfors. Av alla de intressanta föredragen – och de var många –  gav hennes föredrag mig allra mest att grunna på.  Hon berättade, liksom i sitt föredrag på ted. com (i dags dato sett av 16 miljon!) om resultaten av sin forskning och insikten om att en av nycklarna till ett gott ledarskap är sårbarhet.

Bild för boris

Religion på gott och ont

Det aktuella samtalet om religionen är bra för samhället eller inte är ett både viktigt och intressant sådant. Jag tror att svaret inte är ja eller nej. Det handlar om vilken typ av religionssystem människan lever av. Efrarenheten visar att lagiskhet, det vill säga att man ska  prestera för att duga, leder till destruktivitet på många sätt. Frågan är om inte terrorismens grogrund ytterst finns i det lagiska tänkesättet. Där man däremot får ta emot kärlek och nåd som en gåva har tron på Gud visat sig vara en oerhörd konstruktiv kraft både för den enskilde och samhället.

Subscribe to RSS - Blogg för boris