Insändare om förvaltande av skapelsen. ÖT

Bild för boris

Ofattbart våld.

Jag delar Ewa Wegelius upprördhet i sin kolumn över våldet i tillvaron. Men den förklaring och bibeltolkning hon ger uttryck för är helt ny för mig och säkert många andra. Den rådande och naturliga tolkningen av bibelordet är att människan är satt att råda, förvalta och sköta om den övriga skapelsen. Vi är bara förvaltare, med ansvar inför en Skapare. Jorden är ytterst inte vår, utan Herrens. Men där människan själv tror sig vara Herre får man den antropocentriska världsbild kolumnen beskriver med allt från djurmisshandel till exploatering av jordens resurser. Däremot, kristet sett, så är det lika kristet att sköta avfallshantering bra som att knäppa sina händer och be. Eller sagt med Luthers ord: Den som känner Gud, han känner också skapelsen, förstår och älskar den.

Dela/Spara