Inför farsdagen

Bild för boris

Bön för pappor

 

 

Himmelske Fader, Jesus far, vår gode Pappa.

Vi ber för alla pappor:

För förståndiga och oförståndiga.

För dem vars hand är så hård att barnen flyr den

och för dem vars hand är så mjuk att barnen inte får något grepp om den.

För de fysiskt frånvarande och för de fysiskt påträngande.

För pappor, som älskar barnets mamma mer än något annat och

för pappor, som med ord eller hand slår barnets mamma.

För adoptiv- och styvpappor och den tomma famnens pappor.

 

Vi ber för dem som med glädje tänker på sin egen pappa,

för dem som bär sår och smärta i sitt inre och för dem, som aldrig sett sin pappa.

Vi ber för pappor som lever i sjukdom eller arbetslöshet och

för dem som varit tvungna att fly från sitt hem och lämna sin familj.

Vi ber för i eget och andras tycke misslyckade eller lyckade pappor.

Alla behöver din nåd i lika stort mått, o Gud.

 

Abba, vår himmelske Pappa.

Vi ber om ett upprättat, sant och sunt faderskap

i samhälle, församling och våra egna familjer.

O Gud, låt papporna stå i din nåd – inte minst för mammornas och barnens skull.

Vi ber om ett församlingsliv där andliga fäder och mödrar

är en förlängning av din omsorg, kärlek och sanning.

 

Ur Salo, En bok om julen

 

 

 

 

Dela/Spara