Julhändelserna hos synoptikerna kontra Jakobs protoevangelium

Bild för boris

Julhändelserna hos synoptikerna kontra Jakobs protoevangelium

 

Lukas och Matteus julberättelser anges med (a) och Jakobs protevangelium med (b).

 

Maria

a. Lukas och Matteus introducerar kort och gott Maria som trolovad med Josef.

 

b. Protoevangeliet berättar ingående om Marias föräldrar Anna och Joakims kamp med barnlöshet. Joakim fastar i fyrtio dagar och nätter och Anna har syner. Maria kan gå vid sex månaders ålder och överlämnas till templet och i prästernas vård vid tre års ålder. De prisar barnet och hela Israel får det kärt. Maria mottar mat ur en ängels hand. Översteprästen utför riter för att Maria skall få bli trolovad med en änkling så att hon inte befläckar Herrens tempel. Änklingen Josef får genom olika tecken reda på att han ska ta Herrens jungfru under sitt beskydd.

 

Bebådelsen

a. Lukas berättar att en ängel kommer till Maria, som reagerar med förskräckelse och bestörtning.

b. Översteprästen i templet kastar lott om vem som ska förfärdiga en förlåt till templet. Maria får uppgiften att spinna det purpurröda och det scharlakansröda. Hon befinner sig i templet för att hämta vatten när hon hör en röst, blir rädd, går in i huset, ställer ner krukan, sätter sig på stolen och börjar spinna. Sedan följer det samtal mellan ängeln och Maria som Lukas redogör för, dock mera utbroderat. Också besöket hos Elisabet omtalas och det nämns att Maria är sexton år gammal.

 

Josefs reaktion

a. Matteus berättar att Josef blir bekymrad när han får veta att Maria är gravid. Han funderar vad han skall göra och har för avsikt att skilja sig från Maria i hemlighet. Matteus berättar hur ängeln uppenbarar för Josef vad som skett.

 

b. Josef kommer hem från sitt byggnadsarbete och finner Maria havande. Han slår sig för ansiktet, kastar sig ner på marken i säckväv och gråter. Sedan refereras hans bittra bön. Han anklagar Maria och hon i sin tur förklarar gråtande att hon är ren. Han blir förfärad och vet att om han hemlighåller synden så blir han betraktad som en som bryter mot Herrens lag, men vad skall han göra om hon har rätt i sitt tal om ängeln? Marias graviditet upptäcks. Sedan följer översteprästens förskräckelse. Både Maria och Josef ställs inför domstol och de får dricka prövningsdrycken. Sedan skickas de ut i öknen men kommer välbehållna tillbaka.

 

Resan

a. Lukas berättar att Josef och Maria begav sig till Betlehem.

 

b. Protevangeliet återger Josefs funderingar om huruvida han ska registrera Maria som hustru eller dotter. Resan skildras när Maria ömsom skrattar och gråter över de två ”folken”, ett som gråter och klagar, ett som är glatt och jublar. Barnet i magen börjar tränga sig på.

 

Förlossningen


a. Lukas berättar att Maria födde sin förstfödde och lade honom i en krubba.

 

b. Maria får värkar när paret närmar sig Betlehem. Josef för in henne i en grotta tillsammans med sina söner och går själv för att hämta en hjälpkvinna. Plötsligt stelnar han själv till såsom allt annat runt omkring honom (som i sagan om Törnrosa), men vaknar snart till liv igen. Han möter en hjälpkvinna och förklarar Marias havandeskap. Maria går in i grottan. Ett mörkt moln överskuggar grottan. Molnet försvinner och ett så starkt ljus visar sig i grottan så att ögonen inte kan fördra det. Ljuset försvinner alltmer tills barnet som är på väg blir synligt. Hjälpkvinnan möter kvinnan Salome, som sträcker fram fingret mot Maria, i tro att hon har att göra med en otuktig kvinna. Hennes hand blir som förtärd av eld. Efter att hon ödmjukat sig får hon av en ängel reda på att hon skall röra vid barnet för att hennes hand skall bli återställd. Skriften fortsätter sedan med att berätta om de vise männen och om hur Elisabet gömmer Johannes för Herodes soldater. Ett berg delade då sig och tog emot henne. Sakarias mördas av Herodes tjänare. En man vid namn Simon som har fått en uppenbarelse att inte se döden förrän han sett Kristus, utses genom lotten till Sakarias ersättare i templet och så vidare.

 

Skillnaderna mellan berättelserna är betydliga.

Den för de nytestamentliga evangelierna så realistiska stilen lyser med sin frånvaro i Jakobs protevangelium. Utsmyckningarna och förklaringarna är många. En legend kan ha en historisk kärna i någon form, men händelsen blir med tiden utbroderad. Det är svårt att särskilja vad som är fakta och vad som är skröna. Tidsmässigt är Jakobs protevangelium så långt från de verkliga händelserna att sanningskorrektivet i form av levande vittnesbörd är borta.

                  De så kallade barndomsevangelierna, som Jakobs protevangelium är ett exempel på, ansågs inte trovärdiga av den tidiga kyrkan. Legendfloran kring Marias och Jesus liv växte dock och utövade stort inflytande på konsten under medeltiden och också i vår tid kan filmatiseringar av Jesus liv innehålla inslag som går tillbaka till dessa berättelser. Uppgifterna i dem har levt vidare bland annat inom den katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan.

 

Mera om skillnaden mellan de nytestamentliga apokryferna och NT:s evangelier i Salo, Jesusberättelsen -  fiktion eller verklighet?

Mera om julen och dess budskap i Salo, En bok om julen

Dela/Spara