Aktuellt

Aktuellt på bokfronten:

Pauls Salos bok Mitt liv i krigets skugga har utkommit i finskspråkig upplaga under titeln Elämäni lapsena sodan arjessa.

Boris utkommer under våren med en kursbok om bön.

 


Aktuellt på äktenskapskursfronten.

 

Förberedelsekurs inför äktenskap hålls på lägergården Merilä  trettondagshelgen 2019

.

 

 

 

 

 

 

Artiklar: