Aktuellt

 Aktuellt på bokfronten:

Den tomma ramen. En själavårdsroman. (Pris 25€) Boris nya bok har utkommit! Finns också som ljudbok. (30€). Både ljudbok och bok 45€ 

"Jag har tagit mig konstnärlig frihet att låta den dag Larsmo församling fick sin altartavla efter 60 års väntan ge reflektioner över frågeställningar som tavlan och dess omgivande konstverk aktualiserar. Berättelsen är alltså helt fiktiv men har en historisk ram. De historiska uppgifterna finns nämnda i slutet av boken. Några händelser från min egen tid i församlingen är också inbakade i berättelsen. Jag ser boken som en andlig vägledning, en själavårdsbok som, trots att den handlar om en bestämd kyrkobyggnad, riktar sig till alla, oberoende av var man har sin kyrkbänk eller om man är helt utan. " Författaren          

Utkommit i augusti.

Paul Salo, Mitt liv i krigets skugga. 

Mycket har skrivits om vinterkriget och fortsättningskriget både om händelserna ute vid fronten, men också om krigets konsekvenser för hemmafronten. Men sällan ur ett barns perspektiv. Paul Salo skildrar i den här boken sina barndomsupplevelser av krigsrykten, avsaknaden av en pappa som var ute vid fronten och de konsekvenser som det innebar att få en invalidiserad pappa hem från kriget. Boken leder också läsaren in i barnens värld med spännande lekar och uppfinnings rikedom, i en tid då lekarna var traditionsbundna från tid till tid.

”Jag vill med boken föra oss vuxna in i barnens värld, och med de minnen jag har, skapa förståelse för hur vi kan möta barnen i deras begränsade tankevärld. Boken riktar sig också till äldre barn och kan så bidra med insikt om vad ett lands självständighet innebär och också skapa medkänsla till de barn och vuxna som kommer till vårt land från olika oroshärdar.” Författaren i förordet.

 

 

 Författarkvällar

Måndag den 16.10 kl 18. AX. Bennäs bibliotek. Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga, Boris Salo, Den tomma ramen. En själavårdsroman.

Tisdag den 17.10 kl 19. Nykarleby bibliotek. Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga,

Onsdag 18.10 kl 19. Jakobstad stadsbibliotek. Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga, Boris Salo, Den tomma ramen. En själavårdsroman.

Torsdag 19.10 kl 18. Larsmo bibliotek. Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga, Boris Salo, Den tomma ramen. En själavårdsroman.

Andra relationsböcker

se fliken Produkter. bl.a. två nya böcker av Gary Chapman! Lägg märke till vårt sommarerbjudande. Se rutan våra specialerbjudanden!

Aktuellt på CD fronten

Pricken Per-Richar Levälahti har utkommit med en ny CD med kristna barnsånger.


Aktuellt på äktenskapskursfronten.

Höstens kurs är på gång i Jakobstad med 34 deltagande par.

Vårens kurs i Kvevlax.

Nu kurs i Jakobstad hösten 2018.

 

Förberedelsekurs inför äktenskap hålls på lägergården Merilä 5-7.1.2018

Kontakta Pedersöre församling.

 

Den stora berättelsen

Hangö kyrka 12.10 kl 18

Närpes 13.10 kl 18.30

 

 

 

 

 

Artiklar: