Relationer

ViBoSa syftar på Vivian och Boris Salo. Mera om oss uppe på fliken till höger.

ViBoSa erbjuder bl.a följande:

-utgivning av material kring inom ämnesområden som relationer, bibelteologi samt spiritualitet.

-föreläsningar och kurser för företag, församlingar och kommunala och sociala sektorn. Se närmare under flikerna föreläsningsämnen och personalvård.

-föreställningen Den stora berättelsen. Se närmare under flikerna med samma namn.

-samtal och konsultationer

 

+ 358504689678

vibosa@vibosa.fi

Den tomma ramen. En själavårdsroman

Salo, B. Den tomma ramen. En själavårdsroman. ISBN 9789525607413. Mjukpärm. 2017. 168 sid.

 

”Jag ser boken som andlig vägledning, en själavårdsroman. Handlingen utspelar sig i en bestämd kyrkobyggnad. Trots det riktar boken sig till alla, oberoende av var man har sin kyrkobänk, eller om man är utan.”

 

Den tomma ramen. Ljudbok CD

Boris Salo, Den tomma ramen. En själavårdsbok. Ljudbok på CD. ISBN 978-952-5607-42-0. 4 CD skivor.

Inläst av författaren.

Mitt liv som barn i krigets skugga

Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga. 152 sid. häftad. ISBN 9789525607406. Boken finn nu också på finska.

 
Salo B, Trovärdigt?!- det kristna evangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-15-4. Andra uppl. 32 sid.
Salo B. Livets bön - om att be Fader vår. 2010. ISBN 978-952-5607-16-1. Andra uppl. 48 sid.
Salo V & B, Den Kära Leken - om kärlek, äktenskap och sexualitet. 2009. Andra uppl.
Salo B, Vardags -Tro. Katekesmeditation - en bortglömd skatt. 2008.  ISBN 978-952-5607-09-3.
Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2016. ISBN 978-952-5607-37-6. 240 sidor.
Salo B. Berättarglädje. En vandring genom Markusevangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-13-0. Andra uppl. Mjuk pärm.
Salo, Boris. Andaktsbok. ISBN 978-952-5607-34-5. 288 sidor, inbunden.
Salo B, Att upptäcka Vägen – om trons uppkomst och utveckling, 2010.
Saul Paul, Elämäni lapsena sodan arjessa. 2018, ISBN 9789525607437, inbunden, 160 sid
Salo, Boris En bok om julen, ISBN 978-952-5607-23-9. Fin presentbok i fyrfärg med hårdpärm. Mått 180 x250. 192 sidor.
Streng, Håkan. En livsresa - Ord, bilder och några visor. ISBN 978-952-5607-30-7. En fin bok i fyrfärg med hårdpärm.
Salo, Boris, Food for thougt - about this and that. ISBN  978-952-5607-36-9. 132 sidor. Inbunden.
Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2010. Tredje rev. uppl.
Pricken & Co. Klara, färdiga, gå! 2016. ISRC: FI PER 16 0000. CD med barnsånger.
Salo V & B. Konsten att älska - åtta tips om att hålla kärleken levande. 2010. Mjuk pärm.
  Månsson, R, Låt Gud göra profeter. red. Johanna Levälahti. ISBN  978-952-5607-24-6   
Salo Paul. Minnen av Kärlek. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. 2011. Andra upp.
Salo, Boris, Nokkeluuksia & Viisauksia. ISBN 978-952-5607-35-2.
Salo, Boris. Öppen famn. En bok om föräldraskap.
ISBN  978-952-5607-28-04, övers Boris Salo
ISBN 978-952-5607-25-3
ISBN 978-952-5607-27-7, Övers Heidi Ahlö, Boris Salo  
Gör lärjungar, vision för lärjungaskap  ISBN 978-952-5607-26-0 Boken utgår från följande grundtankar.
Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska.
Salo, Boris, Tankvärt och tänkvärt. Klurigt och roligt om ett och annat. ISBN 978-952-5607-32-1. 132 sidor. Inbunden.
Subscribe to Front page feed