Relationer

ViBoSa syftar på Vivian och Boris Salo. Mera om oss uppe på fliken till höger.

ViBoSa erbjuder bl.a följande:

-utgivning av material kring inom ämnesområden som relationer, bibelteologi samt spiritualitet.

-föreläsningar och kurser för företag, församlingar och kommunala och sociala sektorn. Se närmare under flikerna föreläsningsämnen och personalvård.

-föreställningen Den stora berättelsen. Se närmare under flikerna med samma namn.

-samtal och konsultationer

 

+ 358504689678

vibosa@vibosa.fi

Jesusberättelsen

Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2016. ISBN 978-952-5607-37-6. 240 sidor. Häftad. Andra upplagan i samarbete med Semnos Förlag Ab

 

Hur kunde man komma ihåg vad Jesus sagt och gjort?Ingen som var med har väl berättat vad som hände?Evangelierna skrevs väl långt efter händelserna? Kanske lärjungarna glömde hur det gick till? Men lärjungarna var ju subjektiva.. Men har inte texten förändrats?Men de gnostiska evangelierna då? 

Öppen famn. En bok om föräldraskap.

Salo, Boris. Öppen famn. En bok om föräldraskap.

ISBN 978-952-5607-39-0. Ny reviderad upplaga i samarbete med Semnos förlag i Sverige.

Det här är en annorlunda föräldrabok. Huvudorsaken till boken är en berättelse som länge har fascinerat mig. Jag utgår från den mest kända berättelsen om barn i världshistorien, nämligen när Jesus från Nasaret välsignar barn. Berättelsen öppnar många dörrar till ett aktivt, lyhört föräldraskap. Författaren.

Andaktsbok

Salo, Boris. Andaktsbok. ISBN 978-952-5607-34-5. 288 sidor, inbunden.

Avsikten är att ge både färdkost för dagen och andlig vägledning för livet. Boken ger material för kyrkoårets alla söndagar och helgdagar men förutom det också stoff för andlig vägledning inne i veckan. Målsättningen är att tron får bli vardag.

Boken kan användas enskilt, men också i grupp.

Bo Wetteus: "Här det det kort och kärnfullt och djupt bibelförankrat. Bra."

Tankvärt och tänkvärt

Salo, Boris, Tankvärt och tänkvärt. Klurigt och roligt om ett och annat. ISBN 978-952-5607-32-1. 132 sidor. Inbunden.

Illustrationer:Ann-Helen Örn-Johansson, Jonathan Salo

 

"Innehållet är verkligen tankvärt och tänkvärt och kryddat med mycket humor, men också allvar. Man känner igen sig, skrattar och funderar över det egna livet mer än en gång." Recension i Hemmets  Vän

Klara, färdiga, gå!

Pricken & Co. Klara, färdiga, gå! 2016. ISRC: FI PER 16 0000. CD med barnsånger.

 
Salo B, Trovärdigt?!- det kristna evangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-15-4. Andra uppl. 32 sid.
Salo B. Livets bön - om att be Fader vår. 2010. ISBN 978-952-5607-16-1. Andra uppl. 48 sid.
Salo V & B, Den Kära Leken - om kärlek, äktenskap och sexualitet. 2009. Andra uppl.
Salo B, Vardags -Tro. Katekesmeditation - en bortglömd skatt. 2008.  ISBN 978-952-5607-09-3.
Salo B. Berättarglädje. En vandring genom Markusevangeliet. 2010. ISBN 978-952-5607-13-0. Andra uppl. Mjuk pärm.
Salo B, Att upptäcka Vägen – om trons uppkomst och utveckling, 2010.
Salo, Boris En bok om julen, ISBN 978-952-5607-23-9. Fin presentbok i fyrfärg med hårdpärm. Mått 180 x250. 192 sidor.
Streng, Håkan. En livsresa - Ord, bilder och några visor. ISBN 978-952-5607-30-7. En fin bok i fyrfärg med hårdpärm.
Salo, Boris, Food for thougt - about this and that. ISBN  978-952-5607-36-9. 132 sidor. Inbunden.
Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2010. Tredje rev. uppl.
Salo V & B. Konsten att älska - åtta tips om att hålla kärleken levande. 2010. Mjuk pärm.
  Månsson, R, Låt Gud göra profeter. red. Johanna Levälahti. ISBN  978-952-5607-24-6   
Salo Paul. Minnen av Kärlek. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. 2011. Andra upp.
Salo, Boris, Nokkeluuksia & Viisauksia. ISBN 978-952-5607-35-2.
ISBN  978-952-5607-28-04, övers Boris Salo
ISBN 978-952-5607-25-3
ISBN 978-952-5607-27-7, Övers Heidi Ahlö, Boris Salo  
Gör lärjungar, vision för lärjungaskap  ISBN 978-952-5607-26-0 Boken utgår från följande grundtankar.
Yanit och Rouvens lärjungaskapsmaterial har översatts till ettt trettiotal språk, nu också på svenska.
Subscribe to Front page feed